Nguyễn Minh Tiến- - Under Ground

Nguyễn Minh Tiến- - Under Ground

Nguyễn Minh Tiến- - Under GroundTítulo Del Ebooks: Under Ground

Autor: Nguyễn Minh Tiến-

Fecha de lanzamiento: 06.03.2019

Género: Ciencias Humanas

ISBN: 9781724637307

El Tamaño De Archivo: 7.00MB

Idioma: Español

Formato de Ebooks : PDF, EPUB


Lo más leído

Histoire Générale De La Naissance Et Progrès De La Compagnie De Jésus, Et Lanalyse De Ses Constitutions Et Privileges, Vol. 3

Histoire Générale De La Naissance Et Progrès De La Compagnie De Jésus, Et Lanalyse De Ses Constitutions Et Privileges, Vol. 3

El despido en el Derecho de los Estados Unidos - Jesús Martínez Girón, - ISBN: 8473985788 - 1988 - Encuadernación de tapa blanda - C40038. Civitas - 193pp Rústica. Cubierta desgastada. Expurgo. AL

Scarlet (cronicas Lunares 2)

Scarlet (cronicas Lunares 2)

David Caldevilla Domínguez (1.967, Llanes «Principado de Asturias») es Licenciado y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y Diplomado en Profesorado por la de Zaragoza. Profesor desde 1.994 en las ramas de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Relaciones Publicas en la Facultad de Ciencias de la Información de la...

La Llamada De La Selva

La Llamada De La Selva

Ref. B87468. 13x20. 287 pág. Fotografías en color. Fauna. 7-B. 0. 27
Under Ground por Nguyễn Minh Tiến-

&ldquo,Kinh nà,y lại có, thể khiến cho cá,c căn là,nh thảy đều tăng trưởng, có, thể cứu vớt chú,ng sinh trong ba đường á,c, có, thể chỉ ra con đường Ba thừa thoá,t ra Ba cõ,i, có, thể đạt đến phá,p nhẫn rất thâ,m sâ,u, cù,ng cá,c mô,n đà,-la-ni, tam-muội, có, thể giú,p chú,ng sinh là,m nê,n sự lợi í,ch lớn lao, có, thể ngồi lê,n tò,a kim cang nơi đạo trà,ng, có, thể trừ phá, bốn ma, có, thể chỉ bà,y hết thảy cá,c phá,p hỗ trợ Bồ-đề, có, thể chuyển bá,nh xe chá,nh phá,p, đối với những ai khô,ng có, cá,c tà,i bảo của bậc thá,nh có, thể là,m cho được đầy đủ tất cả, có, thể khiến cho vô, lượng vô, biê,n chú,ng sinh được trụ yê,n trong chỗ khô,ng cò,n sợ sệt. &ldquo,Do những nhâ,n duyê,n ấy, nếu có, thể gì,n giữ kinh nà,y, tụng đọc thô,ng suốt, vì, người khá,c giảng nó,i, dù, chỉ là, một bà,i kệ, hoặc nếu trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế mà, có, thể sao ché,p chỉ một bà,i kệ trong kinh nà,y, đều được đầy đủ vô, lượng vô, biê,n phước đức như vậy. Vì, thế nê,n hô,m nay ta mới thuyết dạy kinh nà,y. , &ldquo,Kinh điển lớn lao như thế nà,y, nay sẽ giao phó, lại cho ai? Ai có, thể trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế sẽ bảo vệ

25.05.2019

Librería Popular