Nguyễn Minh Tiến- - Under Ground

Nguyễn Minh Tiến- - Under Ground

Nguyễn Minh Tiến- - Under GroundTítulo Del Ebooks: Under Ground

Autor: Nguyễn Minh Tiến-

Fecha de lanzamiento: 06.03.2019

Género: Ciencias Humanas

ISBN: 9781724637307

El Tamaño De Archivo: 7.00MB

Idioma: Español

Formato de Ebooks : PDF, EPUB


Lo más leído

Informe Del Comité De Los Diez Sobre Los Estudios De Las Escuelas Secundarias Con Los Informes De Las Conferencias (classic Reprint)

Informe Del Comité De Los Diez Sobre Los Estudios De Las Escuelas Secundarias Con Los Informes De Las Conferencias (classic Reprint)

Buenos Aires, 1924. Revista Literaria. Rústica original, 68 pp. 20x12 cm. Ilustrado con fotografias y dibujos en b/n. y publicidad de época. Rajas en lomera

Grimms' Fairy Tales

Grimms' Fairy Tales

Alcoy. 1962. Editorial Marfil. 8º mayor. 216 p. Rústica deslucida. Libro escolar, . . . GASTOS DE ENVÍO E IVA INCLUÍDOS PARA ENTREGAS A PARTIR DE 60 € EN PENÍNSULA

Cuerpo De Auxilio Judicial De La Administración De Justicia. Volu Men 1. 2018

Cuerpo De Auxilio Judicial De La Administración De Justicia. Volu Men 1. 2018

Nueva entrega para la BIBLIOTECA NEIL GAIMAN (La Última tentación, American Gods, Cómo hablar con chicas en fiestas...).A medianoche, en algún lugar, un cuervo grazna, la pluma de un autor rasga, y un trueno retumba.El autor desea abundar en el realismo respetable: historias sobre frágiles mujeres en níveos camisones, ruidos misteriosos en plena...

El Valor Es Cosa De Mujeres: La Apasionante Historia De Quince Españolas Intrepidas

El Valor Es Cosa De Mujeres: La Apasionante Historia De Quince Españolas Intrepidas

DESCUBRE LAS CRIATURAS DEL MUNDO MÁGICO DE J.K. ROWLING EN IMPRESIONANTES ESCENAS EN 3D Revisita el mundo mágico de Harry Potter mediante cuatro intrincados dioramas con múltiples capas que capturan momentos inolvidables de las películas. Desde la emocionante lucha de Harry con el dragón colacuerno húngaro hasta su encuentro con los thestrals...
Under Ground por Nguyễn Minh Tiến-

&ldquo,Kinh nà,y lại có, thể khiến cho cá,c căn là,nh thảy đều tăng trưởng, có, thể cứu vớt chú,ng sinh trong ba đường á,c, có, thể chỉ ra con đường Ba thừa thoá,t ra Ba cõ,i, có, thể đạt đến phá,p nhẫn rất thâ,m sâ,u, cù,ng cá,c mô,n đà,-la-ni, tam-muội, có, thể giú,p chú,ng sinh là,m nê,n sự lợi í,ch lớn lao, có, thể ngồi lê,n tò,a kim cang nơi đạo trà,ng, có, thể trừ phá, bốn ma, có, thể chỉ bà,y hết thảy cá,c phá,p hỗ trợ Bồ-đề, có, thể chuyển bá,nh xe chá,nh phá,p, đối với những ai khô,ng có, cá,c tà,i bảo của bậc thá,nh có, thể là,m cho được đầy đủ tất cả, có, thể khiến cho vô, lượng vô, biê,n chú,ng sinh được trụ yê,n trong chỗ khô,ng cò,n sợ sệt. &ldquo,Do những nhâ,n duyê,n ấy, nếu có, thể gì,n giữ kinh nà,y, tụng đọc thô,ng suốt, vì, người khá,c giảng nó,i, dù, chỉ là, một bà,i kệ, hoặc nếu trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế mà, có, thể sao ché,p chỉ một bà,i kệ trong kinh nà,y, đều được đầy đủ vô, lượng vô, biê,n phước đức như vậy. Vì, thế nê,n hô,m nay ta mới thuyết dạy kinh nà,y. , &ldquo,Kinh điển lớn lao như thế nà,y, nay sẽ giao phó, lại cho ai? Ai có, thể trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế sẽ bảo vệ

18.07.2019

Librería Popular